Facilitaire Zaken

Bijpraatsessie: Commissie facilitaire zaken

Maandagavond 11 juni jl. is de commissie facilitaire zaken bijeen geweest en heeft de conceptontwerpen, zoals die zijn gepresenteerd op de bijeenkomst in december bij het Blauwe Meer, besproken om te komen tot een concreet ontwerp van het complex. De diverse commissieleden gaan vanuit hun expertise dit verder uitwerken om de uitkomsten (het definitieve financiële plaatje) te kunnen doorspelen naar de financiële commissie. Uiteindelijk zal hier een voorstel richting onze leden komen waarop zij na de zomervakantie hun stem kunnen uitbrengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top