Financiële Zaken

Kantinecommissie • Sponsor-inning • Contributie-inning • Contractbeheer

Wanneer kwamen jullie voor het eerst bij elkaar?

11 april 2017 zijn we voor eerst bij elkaar gekomen met Monique Radstaak, Marco te Broeke, Theo Aaldering, Wilma Oonk, Kim ten Holte, Edwin Bruntink, Ina Grevers, Guido Jansen, Sophia van Duivenboden, Simon Koskamp, Ria Obbink. (niet aanwezig was Arjan Wolsink). We hebben ons kort voorgesteld. Er zijn een aantal vragen voorgesteld aan de commissieleden, namelijk:

 • Wat wil je graag behouden van de oude vereniging in de nieuwe vereniging en wat moet er zeker anders
 • Hoe willen wij dat de contributie er uit gaat zien
 • Over welke kwaliteiten vinden wij moeten de leden op financiën beschikken

Over welke dingen waren jullie het snel eens?

 • Een nieuw clubgebouw is een voorwaarde van de hele financiële commissie
 • Kwaliteiten van de leden die over de financiën gaan
 • Door Ina, Monique, Marco, Edwin wordt een aparte sub commissie gevormd voor de kantine

Wat waren lastige punten?

 • Bepaling van de contributie was en is nog een lastig punt. Gaan we de contributie zo laag mogelijk houden? Geleidelijk aan in stapjes verhogen? Korting toekennen aan de vrijwilligers?
 • Administratie uitbesteden?
 • Omdat we nog niet de volledige / juiste informatie hebben van de andere commissies is het lastig om goede cijferoverzichten te maken.

Waar ga je je nu op richten?

 • We zijn nu bezig met de cijferoverzichten zo goed mogelijk klaar te maken, met de juiste toelichtingen erbij
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden wat betreft financiering, subsidiemogelijkheden
 • Het onderzoeken van structuren waarbij we kijken naar de BTW van de investeringen
 • We hebben al een aantal bijeenkomsten gehad met onze commissieleden. We hebben de taken verdeeld binnen de commissie.
Kim ten Holte

Kim ten Holte

Bestuurslid
Telefoon: 06-45610111
Email: kimtenholte@gmail.com
Ria Obbink

Ria Obbink

Bestuurslid
Telefoon: 0315-652275
Email: r.obbink@dzsv.nl
Marcel Vinkenvleugel

Marcel Vinkenvleugel

Financiële Commissie
Simon Koskamp

Simon Koskamp

Financiële Commissie
Guido Jansen

Guido Jansen

Financiële Commissie
Sophia van Duivenboden

Sophia van Duivenboden

Financiële Commissie
Theo Aaldering

Theo Aaldering

Financiële Commissie
Arjan Wolsink

Arjan Wolsink

Financiële Commissie
Scroll to top