Algemeen Uitgelicht

Ingezonden: A.J. (Hans) te Lindert

Er staan de komende periode belangrijke vergaderingen en beslissingen op het programma voor jullie.

De eerste mijlpaal zal de Algemene Ledenvergadering van SVD zijn, waarin de leden zich uitspreken vóór of tegen de privatisering.

Na een positief besluit van de SVD-leden staan de beide Algemene Ledenvergaderingen op het programma, waarin een stem uitgebracht kan worden voor of tegen de fusie van de beide voetbalverenigingen. De fusie zal verstrekkende gevolgen hebben voor het sportcomplex; deze zal gereed gemaakt worden voor de toekomst, zodat de huidige en toekomstige generaties kunnen blijven voetballen op een toekomstgericht en goed geoutilleerd sportpark. Een mooi vooruitzicht!

Aan een jarenlang traject komt de komende maand een einde. Via deze weg wil ik jullie complimenteren met de zorgvuldige wijze waarmee jullie dit traject vorm hebben gegeven. Het fuseren van voetbalclubs gaat gepaard met vele sentimenten en emoties. Dit maakt dat niet altijd alles rationeel te bekijken was en dat er ruimte gemaakt diende te worden voor vele gevoelens. Ik constateer dat jullie hier in geslaagd zijn. Chapeau!

Nu dienen echter de sentimenten en emoties opzij gezet te worden om een weloverwogen en rationele beslissing te nemen. De hamvraag is: wel of niet één voetbalvereniging en één sportpark in Dinxperlo? De komende periode zal uitwijzen welke kant het opgaat. Mét jullie hoop ik dat het de goede kant op gaat. Het is aan jullie en jullie leden om te bepalen wélke kant de goede kant is.

Van harte wens ik jullie de komende spannende periode veel succes en wijsheid. En voor daarna alvast alle goeds gewenst voor de toekomst van het voetbal in Dinxperlo; d’ran!

Met vriendelijke groet,

A.J. (Hans) te Lindert

Wethouder

1 reactie op “Ingezonden: A.J. (Hans) te Lindert

  1. Diving into weight loss using numerous approaches is
    not a choice. Bird watching is a very personal inspiration. Your current products feel
    emptiness, I suggest you fill that emptiness with love and bright. https://scr888.group/other-games-download/2491-download-play8oy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top