Marketing & Informatie

Communicatie • Nieuwsredactie • Sponsoring

Wanneer kwamen jullie voor het eerst bij elkaar?

De eerste bijeenkomst van de gehele commissie is geweest in april 2017. Hierin zijn de eerste ideeën besproken en de taken verdeeld. Sera ten Brinke werd verantwoordelijk voor het schrijven van het marketing– en communicatieplan.  

Over welke dingen waren jullie het snel eens?

Er waren nog geen soortgelijke plannen bij DZSV en SVD. Wel waren we er over eens dat de we de huidige communicatiestructuren binnen beide verenigingen wilden meenemen in het schrijven van het huidige plan. Bij het schrijven van het plan is ruggespraak gezocht bij Maurice Peters (vader van een SVD jeugdlid) en hulp  ingeschakeld van een communicatie specialist en een marketeer ter controle en voor feedback.

Wat waren lastige punten?

Er waren eigenlijk geen lastige punten. We hadden bij aanvang al gekozen voor een eenvoudig (werk)document, dat goed uitvoerbaar moest zijn. Heldere taal en passend binnen de blauwdruk van de mogelijke fusieclub.

Waar ga je je nu op richten?

In dit plan staat o.a. beschreven welke (social) media kanalen er gebruikt zullen worden om de leden van de vereniging te bereiken. Hier ligt op dit moment ook de nadruk; informatie verstrekken, leden inlichten en meenemen in het proces. We zijn inmiddels te vinden op onze nieuwe website, op Facebook en op Instagram, daarnaast verschijnen er er regelmatig stukjes in het Dinxpers Nieuws.

Sera ten Brinke

Sera ten Brinke

Bestuurslid
Telefoon: 06-27239444
Email: stenbrinke@hotmail.com
Ed Naves

Ed Naves

Bestuurslid
Telefoon: 06-13903811
Email: ed.naves.355@gmail.com
Maarten Zwienink

Maarten Zwienink

Bestuurslid
Telefoon: 06-20236211
Email: m-zwienink@kpnmail.nl
Marco Liebrand

Marco Liebrand

Marketing
Jerry Masselink

Jerry Masselink

PR/Clubblad/Website
Tom Kraan

Tom Kraan

PR/Clubblad/Website
Niels van Ree

Niels van Ree

Website
Gijs Baten

Gijs Baten

Website
Scroll to top