Facilitaire Zaken Uitgelicht

Rondetafelgesprekken: Stichting Algemeen Sportcentrum Dinxperlo (SASD)

Dinsdag 5 juni hebben Mike Broekhuizen en Sandy Schreur namens het bestuur van SV Dinxperlo een bijeenkomst gehad met de bestuursleden van de SASD. Doelstelling van deze bijeenkomst is te achterhalen wat er leeft binnen de club ten aanzien van de fusie. Deze bijeenkomst zullen ook worden gehouden met andere teams en groepen binnen de club. Ook DZSV houdt dit soort bijeenkomsten.

De bestuursleden van de SASD hebben heel veel verdiensten gehad voor SV Dinxperlo. Een aantal van hen zijn zelfs benoemd tot ereleden van de club maar zien in het algemeen toch de voordelen van een fusie tussen DZSV en SV Dinxperlo. Ondanks dat beide clubs nog wel 40 jaar kunnen bestaan naast elkaar lijkt het nu of nooit aangaande een fusie en zij zien het echt als een gemiste kans mocht deze niet doorgaan. Het maakt het indelen van teams veel eenvoudiger, spelers kunnen in hun eigen leeftijdsklasse blijven spelen in teams die beter overeenkomen met de kwaliteiten van de spelers. Het vrouwenvoetbal is helemaal gebaat bij een fusie. Een complete afdeling waarin alle teams bezet zijn. Uiteindelijk zal ook het seniorenvoetbal profiteren als er ooit gekozen gaat worden over 1 speeldag. Geen discussie echter over de speeldag, wel een discussie over de bereidheid tot fusie bij DZSV en SV Dinxperlo. De SASD, die momenteel met de gemeente Aalten in gesprek zijn over de eigendommen van de stichting, heeft het gevoel dat de wil om te fuseren bij SVD groter is dan bij DZSV, dat SVD meer toenadering zoekt dan andersom en benoemt daarbij ook een aantal voorbeelden om dat gevoel weer te geven. De SASD beseft echter wel dat de bereidheid om in commissies plaats te nemen bij DZSV-leden weer groter was dan onder SVD-leden en dat dat strookt met het gevoel dat ze hebben.

Toch staat dat gevoel niet in de weg om positief te oordelen over de mogelijke fusie. Leden van beide verenigingen zouden over hun blauwe en groene schaduw heen moeten stappen en zouden moeten stemmen met in het achterhoofd wat goed is voor het voetbal in Dinxperlo. Niet kijken naar het eigen belang of clubbelang. De SASD leden stappen over hun groene schaduw en vinden dat een fusie van beide clubs het beste is en hopen dat met de inbreng van de SASD de wens van veel leden, een tweede kunstgrasveld naast een nieuwe kantine, gerealiseerd kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top