Algemeen Uitgelicht

Stemming op 30 november

Beste leden van DZSV en sv Dinxperlo

Op vrijdag 30 november wordt een traject van vele jaren afgesloten met de stemming over het voorstel van fusie tussen SV Dinxperlo en DZSV van d.d. 26 oktober 2018.

Hoe is de stemming geregeld bij DZSV?

De voorwaarde voor een geldige stemming op 30 november is dat tenminste 10% van alle stemgerechtigde leden de presentielijst hebben getekend. In de statuten van DZSV is bovendien geregeld dat alleen leden die op 01.01.2018 18 jaar of ouder zijn mogen stemmen. Ouders van jeugdleden of leden onder de 18 jaar hebben dus geen stemrecht. Ook is het niet mogelijk om een volmacht af te geven aan een ander indien je verhinderd bent. Van de aanwezige stemgerechtigde leden dient vervolgens twee derde voor te stemmen om de fusie door te laten gaan. Haalt DZSV deze 10% niet dan wordt er op 30 november niet gestemd. Ook indien er op 30 november bij SVD niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, gaat de stemming bij DZSV niet door. Dan wordt de stemming een week opgeschoven naar vrijdag 7 december om 20 uur. Ook dan de 2/3 meerderheid nodig om de fusie door te laten gaan.

Hoe is de stemming geregeld bij Sv Dinxperlo

De voorwaarde voor een geldige stemming op 30 november is dat tenminste twee derde van alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn om zijn of haar stem uit te brengen. (Haalt SV Dinxperlo deze twee derde niet wordt er op 30 november niet gestemd) Van deze leden dient vervolgens twee derde voor een fusie te stemmen. Als SV Dinxperlo op 30 november voldoet aan beide voorwaarden stemt SV Dinxperlo voor een fusie met DZSV.

Ieder lid van Sv Dinxperlo heeft “ongeacht zijn of haar leeftijd” stemrecht. Leden tot en met 15 jaar brengen hun stem uit door hun ouder(s)/verzorger(s) te laten stemmen. Leden vanaf 16 jaar en ouder mogen zelf hun stem uitbrengen. Elke stem telt voor 1. 

Voorbeeld:

Gezin: vader en moeder, drie kinderen (leeftijden 16,14 en 9). Moeder is lid, vader is geen lid, alle drie de kinderen zijn lid. Hoe kan/moet er nu gestemd worden?

1. Vader mag stemmen voor twee kinderen (14 en 9 jaar) = twee stemmen 16-jarige stemt zelf, moeder stemt zelf totaal 4 stemmen

2. Moeder stemt voor zichzelf en voor twee kinderen (14 en 9 jaar) = drie stemmen, 16-jarige stemt zelf totaal 4 stemmen.

Wat houdt een fusie ook alweer in?

Alle teams, dus alle spelende leden, worden voorzien van een sporttas, een trainingspak en een wedstrijdtenue (shirt, broek en sokken). Teams zullen veel evenwichtiger ingedeeld kunnen worden, de onderlinge verschillen zullen veel kleiner zijn. Ieder lid speelt dan eerder op zijn of haar eigen niveau. 

Daarnaast:

wordt er een tweede kunstgrasveld gerealiseerd, waardoor er bijna altijd getraind kan worden
wordt het complex toegankelijker gemaakt (o.a. fietsveiliger door het realiseren van een aparte ingang voor auto’s en fietsers)
en wordt er een nieuw clubhuis gebouwd

Het complete plan staat vermeld op de website van DZSV, sv Dinxperlo en op www.fusieclubdinxperlo.nl.

Het is zeer belangrijk dat je jouw stem uitbrengt op 30 november aanstaande. Laat jouw stem niet verloren gaan in het belang van de toekomst voor het Dinxperlose voetbal. 

Iedere stem telt om de plannen zoals die op vrijdag 2 november jl. zijn gepresenteerd te kunnen realiseren. 

Het bestuur van DZSV wil samen met SVD de gepresenteerde fusieplannen realiseren om te komen tot een FC Dinxperlo en adviseert de leden om voor deze plannen te stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top