Technische Zaken

Technische Commissie • Jeugdcoördinatoren

Wat doet de technische commissie?

De commissie technische zaken houdt zich bezig met de jeugd, senioren, vrouwen & meisjes en verzorging/EHBO/AED.

Wanneer kwamen jullie voor het eerst bij elkaar?

Ongeveer een jaar geleden werden de geïnteresseerde commissieleden bij elkaar gebracht. We zijn begonnen met het verkennen met de huidige organisatie van de jeugdafdeling bij DZSV en SVD. We kwamen tot de ontdekking dat DZSV een voetbalplan had opgesteld. Omdat we ons daar allemaal goed in konden vinden, hebben we dat als uitgangspunt genomen.

Over welke dingen waren jullie het snel eens?

Het belangrijkste punt waar we het over eens waren, is dat een fusie goed is voor de toekomst van het voetbal in Dinxperlo. We vinden het erg belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau kan voetballen, nu zitten er soms wel hele grote verschillen in het niveau in een team. We zien dat dat ten koste gaat van het plezier. De ene speler moet op zijn tenen lopen en de ander wordt belemmerd in zijn ontwikkeling. Wanneer we niets doen, worden deze problemen alleen maar groter.

Gelukkig waren we het over veel andere zaken ook snel eens. We vinden ontwikkelen belangrijker dan winnen (in de jeugdafdeling), we willen iedereen beter maken, ook de minder talentvolle. En niet alleen op gebied van voetbal, maar ook op sociaal niveau. Om dit te bereiken willen we niet alleen de jeugdspelers ontwikkelen, maar ook de leiders en trainers in een ‘train de trainer’ programma. Verder willen we ook geen onderscheid meer tussen meisjes- en jongensvoetbal, want iedereen speelt gewoon op zijn eigen niveau.

De technische commissie gaat dit ‘train-de-trainer’ programma aansturen en bewaakt dat spelers en trainers zich blijven ontwikkelen. Er is een overlegstructuur gemaakt om dit allemaal te waarborgen.

Wat waren lastige punten?

Dat is een goede vraag, eigenlijk hebben we geen lastige punten gehad. De aanleiding van het hele fusietraject is natuurlijk ook om de jeugd nu en in de toekomst aan het voetballen te houden, dus we waren ook gemotiveerd om er samen uit te komen. Maar we waren het vooral snel eens over heel veel punten. Blijkbaar zitten we wat betreft de jeugdafdeling al behoorlijk op één lijn. Natuurlijk zitten er nog details in het plan die ingevuld moeten worden, bijvoorbeeld hoe je een indeling gaat maken bij de niet-selectie teams. Maar dat is nu ook soms al een lastig punt, dat verandert niet met de fusie.

Waar ga je je nu op richten?

De komende tijd gaan we ons richten op de senioren; vooral hoe gaan we het seniorenvoetbal organiseren. Doordat je een zaterdag- en zondag-afdeling hebt kan er een spanningsveld ontstaan op welke dag jeugdspelers gaan spelen als ze de overstap gaan maken richting senioren. Daarom denken

we ook na of de O19 meegenomen moet worden in de TC senioren of de TC jeugd. In tegenstelling tot de jeugd wordt bij de senioren op dit moment minder noodzaak tot fusie gevoeld door de leden. De TC/afvaardiging besturen zal de komende tijd met deze leden in gesprek gaan. Er moeten nog veel vragen worden beantwoord.

  • Op welke termijn worden welke jeugdelftallen samengevoegd?
  • Hoe gaat de communicatie tussen het eerste elftal en de lagere elftallen?
  • Hoe gaat de overgang van junioren naar senioren verlopen?
  • Wie bepaalt de indeling van de niet-selectie teams en op grond van welke criteria wordt dit indeling gemaakt?
  • Op welke manieren is er al wel noodzaak tot samenwerken op korte termijn?

Het is wel belangrijk om te vermelden dat de TC hier slechts een advies in zal doen, op termijn zal het nieuwe bestuur van de fusieclub hierover een beslissing nemen.

Sandy Schreur

Sandy Schreur

Bestuurslid
Telefoon: 06-22906679
Email: s.schreur@outlook.com
Eline Massop

Eline Massop

Bestuurslid
Telefoon: 06-83792137
Email: eline.dzsv@gmail.com
Martijn Groot Wassink

Martijn Groot Wassink

Bestuurslid
Telefoon: 06-36170295
Email: martijngw@icloud.com
Wilco Grootnibbelink

Wilco Grootnibbelink

T.C. - Jeugd
René te Grotenhuis

René te Grotenhuis

T.C. - Jeugd
Timo Kleinhesselink

Timo Kleinhesselink

T.C. - Jeugd
Tonnie van Dillen

Tonnie van Dillen

T.C. - Jeugd
Eddie Grootnibbelink

Eddie Grootnibbelink

T.C. - Jeugd
Raymond Schuurman

Raymond Schuurman

T.C. - Jeugd
Wytze Kaastra

Wytze Kaastra

T.C. - Jeugd
René Nibbelink

René Nibbelink

T.C. - Senioren
Danny Maurick

Danny Maurick

T.C. - Senioren
Scroll to top