Algemene Zaken

Tussenrapportage fase 2: Dinxperlo op weg naar 1 club.

De besturen van DZSV en SVD zijn het afgelopen jaar van start gegaan met het tot stand laten komen van een nieuwe vereniging om iedereen in Dinxperlo samen te laten voetballen. Allereerst hebben we, samen met een procesbegeleider van de KNVB, de kernwaarden, beloftes en ambities bepaald die voor de nieuwe voetbalvereniging moeten gaan gelden. Deze hebben we in een eerdere fase gepresenteerd en gedeeld, maar staan in deze rapportage nogmaals vermeld. Dit proces heeft afgelopen najaar plaats gevonden.

In de periode januari tot en met juni zijn er diverse commissies gevormd met daarin leden van SV Dinxperlo en DZSV. Deze commissies, die aangestuurd worden door de bestuursleden van beide verenigingen, hebben in onze ogen de kennis en kunde om invulling te geven aan de nieuwe club. Er zijn vijf commissies, te weten: Technische Zaken, Facilitaire Zaken, Administratie & Activiteiten, Financiële Zaken en Marketing & Communicatie.

In deze tussenrapportage zijn de bevindingen van de vijf commissies opgenomen. Deze bevindingen moeten nog verder worden uitgewerkt en doorgerekend. Sommige zaken ontbreken nog, zoals bijvoorbeeld een sponsorplan waaraan momenteel ook hard gewerkt wordt. Dit is dus slechts een tussenrapportage waaraan nog veel gesleuteld moet worden. Toch hebben wij gemeend een tussenrapportage op te moeten stellen en deze te moeten delen, zodat jullie weten dat er nog steeds gewerkt wordt aan een nieuwe voetbalvereniging. Dat sleutelen moet afgerond zijn op 13 december a.s., de dag waarop het masterplan gepresenteerd gaat worden aan de leden van DZSV en SV Dinxperlo

Tussenrapportage is via onderstaande link te bekijken:

Tussenrapportage fase 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top